ทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดสระชัย

13 กรกฎาคม 2019
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาและถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดสระชัย บ้านนาคู ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น