บริษัท เอส.เค. มหาชัย จำกัด ได้ร่วมกิจกรรม CSR.มวลชนสัมพันธ์

02 กรกฎาคม 2019
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
บริษัท เอส.เค.มหาชัย จำกัด ได้ร่วมกิจกรรม CSR.มวลชนสัมพันธ์ โดยได้ปรับปรุง ซ่อมแซม พื้น ผนัง กระจก หน้าต่างอลูมิเนียม ห้องสำนักงานที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน เป็นเงินมูลค่า 162,000บาท โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นผู้รับมอบ