CHR : ร่วมปลูกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรปราการ

31 พฤษภาคม 2019
วันที่  31 พฤษภาคม 2562  บริษัท เอส.เค.มหาชัย จำกัด  ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน  ที่สถานตากอากาศบางปู  จังหวัดสมุทรปราการ