โรงแรม-รีสอร์ท / โชว์รูม / อาคารที่อยู่อาศัย
โรงแรม-รีสอร์ท / โชว์รูม / อาคารที่อยู่อาศัย
โรงแรม-รีสอร์ท / โชว์รูม / อาคารที่อยู่อาศัย

โรงแรม-รีสอร์ท / โชว์รูม / อาคารที่อยู่อาศัย

PROJECT NAME:   MAI KHAOLAK RESORT & SPA

LOCATION:    KHAOLAK, PHANG-NGA

WORK:  STRUCTURE, ARCHITECTURAL WORK ,ELECTRICAL AND MECHANICAL WORK

YEAR:  2015-2016

CONTRACT  COST:  700 MILLION BATH